Komunikat
  • 29 listopada - przerwy w dostawie energii elektrycznej w Wolborz: ul. Kitowicza 53; ul. Leszka Czarnego 5; ul. Młynarska; ul. Modrzewskiego 1-2, 54-111; ul. Polna; ul. Różana 5; ul. Sportowa 3; ul. Targowa; ul. Sobieskiego 5, 32 ∗

Turystyka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =

Wolbórz jest jedną z gmin nadpilicznych. W jej obrębie znajduje się 11 kilometrów linii brzegowej Zalewu Sulejowskiego.
Obszar gminy rozcięty jest wąskimi dolinami rzek: Wolbórki (płynącej z północnego zachodu na zachód) i Moszczanki (płynącej równoleżnikowo z zachodu na wschód środkiem zachodniej części gminy).

Południowo-wschodnia zalesiona część gminy znajduje się na terenie piliczańsko - radomszczańskiego obszaru chronionego krajobrazu.

Pod względem geograficznym teren gminy leży na Równinie Piotrkowskiej, będącej fragmentem Wzniesień Południowomazowieckich w pasie Nizin Środkowopolskich (wg regionalizacji Polski J.Kondrackiego).
Administracyjnie - gmina Wolbórz zajmuje 2,4% obszaru w północno - wschodniej części byłego województwa piotrkowskiego.