Komunikat
  • 15 listopada - przerwy w dostawie energii elektrycznej w Bogusławicach ∗

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Pożarnicze Centrum Historyczno-Edukacyjne Ziemi Łódzkiej w Wolborzu