Zwrot podatku akcyzowego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć wniosek do Burmistrza Wolborza wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
 
  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Wolborza wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

       
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł  x  ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w dwóch terminach:

3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Wolborzu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wniosek do pobrania poniżej. 


Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolborzu, w pokoju nr 7 lub pod nr telefonu: (44) 616-42-41 wew. 25

Załączniki artykułu