Komunikat
  • Koncert Noworoczny w WCK - 25 stycznia godz. 18:00. Zapraszają Burmistrz Wolborza i Przewodniczący Rady Miejskiej. Wstęp wolny.  ∗

Nie będzie podwyżki podatków

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
30-11-2017
Radni Rady Miejskiej w Wolborzu utrzymali na dotychczasowym poziomie stawki podatków lokalnych. W roku 2018 nie będzie podwyżki podatków, gmina jest w dobrej kondycji. 
zdjęcie
Na XXXIX Sesji Rady Miejskiej Wolborza radni obradowali 27 listopada 2017 r. Jedną z ważniejszych decyzji radnych była ta związana z utrzymaniem w roku 2018 stawek podatków lokalnych, bez ich podwyższania, co ma miejsce w okolicznych samorządach. 

Przyjęty został na rok 2018 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program realizował będzie jak zwykle wolborski MOPS.  Ustalono także regulaminy nowo powstałych obiektów sportowych na terenie gminy (przy SP w Wolborzu, Goleszach Dużych i na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wolborzu). 

Rozmawiano także o ekwiwalentach dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. W tym przypadku podjęta została uchwała o obniżeniu świadczenia do kwoty 16 zł za godzinę działań ratowniczych i 8 zł za godzinę szkoleń. 

Radni podjęli uchwałę o nazwaniu ronda przy trasie S 8, które to będzie teraz nosiło nazwę Ronda Wspólnoty Gruntowo - Leśnej w Wolborzu. 
← powrót