Mamy 14,5 mln zł na oczyszczalnie ścieków

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
29-11-2016
Wolbórz zmodernizuje i unowocześni istniejącą oczyszczalnię ścieków. Zespół pracowników z Burmistrzem Andrzejem Jarosem na czele wywalczył wielomilionową dotację. 
zdjęcie
Inwestycja polegać będzie na m.in. na modernizacji istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni, budowie układu zagospodarowania osadów ściekowych w postaci kompostowania bębnowego oraz rozbudowie punktu zlewnego dowożonych ścieków. 

Oczyszczalnia będzie miała nowy budynek techniczny wraz z pomieszczeniem nowoczesnej sterowni z wizualizacją pracy elementów oczyszczalni. Cała inwestycja otrzyma nową sieć technologiczną, oświetlenie placu oraz układ alternatywnego zasialania w postaci paneli fotowoltaicznych. Wokól oczyszczalni powstaną nowe wysokie nasadzenia roślinności zielonej, która osłoni budynki wokół oczyszczalni. 

Projekt modernizacji oczyszczalni w Wolborzu przygotowany przez zespół urzędników Burmistrza Andrzeja Jarosa został wysoko oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

Wartość inwestycji oszacowana została na 14 mln 558 tys. zł w tym dotacja z Unii Europejskiej 10 mln 58 tys zł. Wśród sześciu gmin, które zostały zakwalifikowane do realizacji, Wolbórz otrzymał największe dofinansowanie. 

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
← powrót