Dziś jest r.

baner

DODATEK ENERGETYCZNY Drukuj Email

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy
i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019r. do dnia 30 kwietnia 2020r. dla gospodarstwa domowego:

prowadzonego przez osobę samotna wynosi – 11,37 zł./miesiąc
składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,80 zł./miesiąc
składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł./miesiąc.

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek, do którego wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć aktualną, kompleksową umowę z zakładem energetycznym (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub aktualną umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z zakładem energetycznym.

Wniosek do pobranie ( w formacie *.pdf )